ประกันรถแท็กซี่

M4 ประกันรถตู้ 3 พลัส MSIG รับส่งนักเรียน พนักงาน รับจ้างทั่วไป

ทุนซ่อมรถเรา : 100,000

ชำระเงินสด : 12,875 เหลือ 11,460

ชำระบัตรเครดิตครั้งเดียว : รับทุกธนาคาร 11,918

ผ่อนบัตรเครดิต 0% 6 งวด @ 2,146 ต่อเดือน

ชำระเบี้ยประกันแท็กซี่ด้วยบัตรเครดิต

การรับและจัดส่งกรมธรรม์ :-
การออกกรมธรรม์ :

ออกกรมธรรม์ได้ทันที รอรับได้เลย


การจัดส่งกรมธรรม์ : จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย EMS หรือ สามารถมารับได้เองที่สำนักงาน

การจัดส่งกรมธรรม์รถแท็กซี่รายละเอียดความคุ้มครอง :-

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก :-
    1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตามพ.ร.บ.
                500,000 บาท/คน
              10,000,000 บาท/ครั้ง
    2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง

2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ :-
    1) ความเสียหายต่อรถยนต์ 100,000 บาท/ครั้ง
        1.1) ความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท/ครั้ง
               * (ค่าความเสียหายส่วนแรก หรือเรียกว่า ค่า Access หรือ ค่า Deduct)
    2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 0 บาท
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย :-

   1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล
        1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
               ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 100,000x12 บาท/คน
        1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว
               ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 0 บาท/คน
    2) ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
    3) การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/ครั้ง31 March 2020

สินค้าที่เกี่ยวข้อง :-

ดีน่า ดีแน่ แค่คลิ๊ก